Αν έχετε συγγράψει οποιοδήποτε βιβλίο 
και επιθυμείτε να σας αντιπροσωπεύσουμε* 
παρακαλώ αποστείλετέ μας τα ακόλουθα:

  • Συνοδευτική επιστολή
  • Σύνοψη του βιβλίου
  • 30-50 πρώτες σελίδες του βιβλίου

Παρακαλώ διαβάστε εδώ 
το συμφωνητικό αντιπροσώπευσης

Συμφωνητικο

Συνήθως απαντάμε σε διάστημα 6 εβδομάδων από την κατάθεση του χειρόγραφου. Παρακαλούμε όπως μας στείλετε μια υπενθύμιση αν δεν λάβετε απάντηση μέσα σ’αυτό το διάστημα

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται υπόψη Μιχάλη Αβραμίδη στο e-mail  amichael@oaliterary.net


If you have written a fiction or non-fiction book* 
and you would like to be represented by us, 
please send us the following material:

  • A Cover Letter
  • A summary of your book
  • Sample Material (30-50 pages)

Please read here our agreement 
for rights’ representation

agreement

We usually answer within 6 weeks .If you don’t hear from us within this time please send us a reminder.

All queries should be sent to the Attention of Michael Avramidis at: amichael@oaliterary.net

* We represent authors only for the Greek territory